PAV

Innovatief werken. Technologie integreren in de dagdagelijkse klaspraktijk. Dit zijn belangrijke concepten in het onderwijs van vandaag. Maar waarom is dit nu zo belangrijk? De samenleving waarin we leven, maakt hoe langer hoe meer gebruik van digitale technologie. Kunnen omgaan met deze technologie is een vaardigheid die vereist is in vele aspecten van het leven. ICT-geletterdheid wordt aangegeven als een van de ‘21st century skills’.* Dit wil zeggen dat volgens deze auteurs, het succesvol kunnen omgaan met ICT een van de kerncompetenties zal zijn in de 21ste eeuw. Het is aan het onderwijs om in te spelen op deze noden, zodat leerlingen met voldoende technologische vaardigheden kunnen afstuderen. Ook blijkt het gebruik van technologie in de klas uit wetenschappelijk onderzoek over het algemeen een positieve invloed te hebben op de prestaties van de leerlingen. Bovendien kan technologie ook heel motiverend werken voor leerlingen. Het kan een manier zijn om leerlingen zelf allerlei dingen te laten uitzoeken, educatieve spelletjes te laten spelen, en nog veel meer.

Al deze voordelen overtuigen ons van de nood aan integratie van digitale technologie in het onderwijs. Een nadeel aan dit alles echter, is dat het voor vele leerkrachten niet eenvoudig is om digitale technologie te integreren in hun lessen. Hoe vindt je je weg in de talloze mogelijkheden die de digitale technologie te bieden heeft? Dit is dan ook waar deze website jou, als leerkracht, mee op weg wil helpen. Hij werd ontworpen door drie studenten pedagogiek en onderwijskunde aan de universiteit van Gent als nascholing voor leerkrachten Project Algemene Vakken (PAV) die interesse hebben om technologie een meer geïntegreerde plaats in hun klas te geven. Specifiek biedt deze site een korte opsomming van enkele bestaande apps, die gebruikt kunnen worden in de context van het vak Project Algemene Vakken (PAV), dat gegeven wordt in het beroeps secundair onderwijs (bso). Hierbij wordt vooral ingespeeld op de derde graad en de bijbehorende Vlaamse eindtermen.

Bovenaan in de menubalk, kan u vijf apps terugvinden, met elk hun specifieke eigenschappen, enkele concrete voorbeelden voor het gebruik en de voor- en nadelen van die apps. Hierbij hebben we vooral aandacht voor samenwerkend en onderzoekend (inquiry-based) leren bij de leerlingen. Daarbovenop wordt per app aangegeven welke eindtermen van PAV in de derde graad bso je kan bereiken door het gebruiken van deze apps.

Bij elke app wordt de mogelijkheid gegeven voor reacties. We willen je aansporen om een reactie te plaatsen indien je de apps wilt gebruiken of hebt gebruikt in de klas. Op die manier krijgt deze website rechtstreekse feedback vanuit de praktijk, die hem waardevoller kan maken voor zijn bezoekers.

 

* Voor meer informatie, lees: Voogt, J., & Roblin, N. P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies. Journal of Curriculum Studies, 44(3), 299–321. doi:10.1080/00220272.2012.668938

 

 

Nele Maes  -  Laurien Ketsman  -  Sarah Van der Meeren